Igaz Lóbarátok és Jóbarátok Diáksport Közhasznú Egyesület

A projekt hosszú távú hatása

A projekt megvalósításával azt a célt tűztük ki, hogy elérjük, hosszú távon csökkenjen szűkebb környezetünkben az előítéletességet segítő gondolkodás, közös társadalmi szemlélet. A közéleti narratívákban megjelenő, sztereotípiákon alapuló egész közösséget egy emberként elítélő megnyilvánulások, melyek lehetnek kommunikatívak, de akár fizikaiak is, olyan ellenséges attitűd jelenlétét generálják, melynek alapja mindössze annyiban van, hogy az illető személy egy adott csoporthoz tartozik, és ebből adódóan az egész csoportnak tulajdonított negatív tulajdonsággal az egyént is felruházzák, anélkül, hogy közelebbről megismerjék, értékeljék. Az előítéletek sajátossága, hogy viszonylag mereven ellenállnak a tapasztalásnak, ezért úgy érezzük, hogy a támogatás révén lehetővé vált, 3 évig tartó munkát folytatnunk kell, lehetőségeinkhez képest a projekt zárását követően is.

Projektünk címe – Egymásból építkezünk – jól szemlélteti, hogy közösségünkben szükségünk van egymásra, mindenki számít. Programjainkkal szemléletformálásra törekszünk, aminek hosszú távú hatásaként törekszünk arra, hogy megismerjük egymást, csökkentsük a konformitást a többségi társadalomhoz tartozókban, elérjük, hogy az élet számos területéről érkező stresszt, frusztrációt helyén kezeljük, és ne projekttáljuk, felismerjük, hogy érdekeink lehetnek közösek, társadalmi státuszunkat ne mások lekicsinylésével erősítsük, és változzon személyiségünkből fakadó előítéletes gondolkodásunk is. Hiszünk benne, hogy pályázatunk megvalósításával jó példát mutattunk a kontaktushipotézisre, hozzájárulva ezzel ahhoz, hogy a személyes interakciók során csökkenjen a diszkrimináció, megkérdőjeleződjenek a sztereotípiák.