Igaz Lóbarátok és Jóbarátok Diáksport Közhasznú Egyesület

Célcsoport

A projekt közvetlen célcsoportját alkotják a családalapítás előtt álló fiatalok és a már gyakorló fiatal szülők, hátrányos helyzetű csoportok, ezen belül is a cigány etnikumhoz tartozók, fogyatékkal élő személyek, szenvedélybetegek valamint demens, idős vagy hajléktalan személyek, a bűnelkövetés áldozatává válás szempontjából kiemelten veszélyeztetett gyermekek, fiatalok és idősek, nagycsaládok, nehéz helyzetben élő családok, szociális területen dolgozó szakemberek és a 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletének 4.5.3 pontja szerint hátrányos helyzetűek.

A projekt közvetett célcsoportját alkotja a többségi társadalom, az intézmény szolgáltatásait igénybe vevő kliensek, az intézmény dolgozói valamint egyházközségünk tagjai.