Igaz Lóbarátok és Jóbarátok Diáksport Közhasznú Egyesület

A projekt célja

Alapvető célként fogalmazódik meg az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés, valamint a szakmai programok keretei között megvalósuló tevékenységek által a meglévő hátránykompenzáció és a leszakadó rétegek esélyeinek növelése a felzárkózásra.