Igaz Lóbarátok és Jóbarátok Diáksport Közhasznú Egyesület

A célokat szolgáló tevékenységek bemutatása

 • Anti-diszkriminációs műhelyfoglalkozások

Több mint 30 alkalommal megrendezésre kerülő, legalább 50 főt, közöttük elsősorban diákokat és fiatal résztvevőket invitáló műhelyfoglalkozásunkon igyekszünk az előítéletes gondolkodás csökkentéséért tenni.

 •  „Te magad légy a változás!” – személyiségfejlesztő foglalkozás

A programba bevonásra kerülő diákok és fiatalok olyan ismeretekkel gazdagodnak, melyek segítik a családban, valamint a mindennapi életben létrejövő konfliktusok kezelését, illetve az iskolai nehézségek feltárását, a problémák kezelését. Célunk az általános társadalmi viselkedési normák megtanítása (személyközi viselkedéskultúra és önmagával szembeni viselkedés), pozitív attitűdök kialakítása, amely továbbtanítható családon belül a szülőknek és testvéreknek is. Célunk a részt vevők egészséges életmódra nevelése, amihez szorosan kötődik a helyes táplálkozási, öltözködési, higiéniás szokások kialakítása, a szűrővizsgálatok fontosságának hangsúlyozása, a különböző prevenciós előadások tartása, a szabadidő hasznos elöltésére való ösztönzés és a sporttevékenységek megszerettetése.

 • Meseszövő műhely

Interaktív foglalkozás. A gyerekek aktív közreműködői lehetnek egy-egy mesének, az idősebb korosztály irányításával kreatívan alakíthatják a történetet, belebújhatnak egy-egy kedvenc mesehős bőrébe. A drámapedagógia eljárásaival, megoldási módjaival élményszerűbbé, átélhetőbbé, “tapinthatóvá” válhat a mese. 4 alkalommal összesen 150 gyermeket vonunk be ebbe a programba.

 • Mese-varázs

A tevékenységek célja, hogy segítségükkel megismerjék önmagukat, felfedezzék az összefüggéseket a világban, képesek legyenek ebben a rendszerben önmagukat elhelyezni, kapcsolódni másokhoz, és megtalálják a saját helyüket. A kreativitás, a fantázia fejlesztése komplex tevékenységet igényel. Ennek keretén belül nemcsak a verbális, hanem a nonverbális készségeket is fejlesztenünk kell.

 • Idős- és fiatalkorúak a szélhámosok hálójában

Napjainkban egyre több időskorú válik károsulttá, áldozattá betörők, besurranók és trükkös tolvajok, illetve rablók támadása által. A bűnelkövetőket a korcsoport sajátos élethelyzete, romló egészségi állapota, egyedülléte motiválja, melyek együttese a védekező képességüket gyengíti. Közös érdek, hogy megvédjük őket, azonban ehhez a társadalom és a helyi közösségek, valamint az igazságszolgáltatás szerveinek összefogása szükséges. Az érintett korosztály tagjainak felkészítése fontos tényező, amiért a rendőrség fokozott erőfeszítést tesz.

 • „Találkozás Jézussal” – integrált napközis tábor alsósoknak

A táborban kreatív, játékos, biblikus foglalkozásokat tartunk, ahol Isten valóságának személyes életünkben való megtapasztalásáról is beszélnek a résztvevők. Az egészségmegőrzés és rekreáció mellett a pihenésről is szól az együtt töltött egy hét, ezért a korosztálynak megfelelő idegenvezetéssel, kirándulásokkal, színesítjük táborunkat.

 • „Találkozás Jézussal” – integrált tábor 10-25 éveseknek

A táborban kreatív, játékos, biblikus foglalkozásokat tartunk, ahol Isten valóságának személyes életünkben való megtapasztalásáról is beszélnek a résztvevők. Az egészségmegőrzés és rekreáció mellett a pihenésről is szól az együtt töltött egy hét, ezért a korosztálynak megfelelő idegenvezetéssel, kirándulásokkal, színesítjük táborunkat.

 • Főzőcske, de okosan

Célja, hogy az egészséges táplálkozáshoz szükséges alapismereteket megtanítsa, felhívja a figyelmet a kiegyensúlyozott étkezés fontosságára és a résztvevők számára a gyakorlatokon keresztül átadja az alapvető konyhai ismereteket, amelyeket sokaknak nincs lehetőségük otthon elsajátítani.

 • „Gyertek ide fiatalok, tessék beállni …”

A hagyományőrzést, a népi életmód megismerését célzó programok. A naptári ünnepekhez (karácsonyi, húsvéti ünnepkör, egyéb jeles napok) és bizonyos munkavégző ünnepekhez (szüret, fonó) kapcsolódó szokások, dalok segítségével képzeletbeli sétát tehetünk térben és időben, és részt vehetünk a magyar falvak – azon belül szűkebb hazánk palócföld – hétköznapjaiban és ünnepeiben. A népi vallásosságon keresztül fonódunk össze kistérségünk néprajzi kincsestárával. Hisszük, hogy a népi kultúra megtartó ereje, a parasztág által évszázadok alatt felhalmozott népi tudás hasznos, napjainkban is kamatoztatható ismereteket nyújt tanulóinknak.

 • Lovas klub

Komplex foglalkozás-sorozat, a ló fizikai tulajdonságairól, a különféle lófajtákról, valamint arról, hogy miként könnyítette meg az ember munkáját, lovas-szerszámok, kézműves foglalkozás: bőrmunkák, nemezelés, Szabadidős hobbitevékenység: lovak gondozása, lóápolás, hobbilovaglás, lovas játékok, lovakkal való bánásmód megismerése, természetjárás. Itt nem csak a lovaglás alapjait sajátíthatják el, hanem: a ló és lovas közti kapcsolatot, lovak ápolását; nyergelését; tisztán tartását; a felszerelések ápolását; lovak anatómiai ismereteit, tartásuk egészségi vonatkozásait, takarmányozásukat; lovas szerszámok ismereteit; hagyomány őrzést történelmi áttekintéseket a nemzeti, és más lovas kultúrák köréből, ezzel elősegítve egy olyan felnövekvő generációs réteg kialakulását, akik a modern világ mellett természeti értékeink megóvására is hangsúlyt fektetnek.

 • Sport tábor

A tábor keretein belül a szabadidő egyik nagyon hasznos eltöltését ajánljuk a fiataloknak. A szabadidő sportok rendszeres gyakorlása hozzásegít az egészséges életmód kialakításához. A táborban a különböző sportok kipróbálása, megismerése mellett életmód-tanácsadást is kapnak a fiatalok, valamint megismerkednek a rendszeres sporttevékenység számos egészségmegőrző, mentális hatékonyságot növelő áldásos hatásával.

 • Szülőnek lenni

Hogyan lehetnék a legjobb szülő – Interaktív beszélgetés egy csésze tea mellett. Sok szülőben rengeteg kérdés merül fel a gyermeknevelés során: Át tudja adni megfelelően a saját értékeit? Megfelelő az a nevelés, amit követ? Egyáltalán jól csinálja? Mi lesz, ha valamit nem jól csinál? … És még számtalan gondolat cikázik mindenkiben. Ezeket a kérdéseket, dilemmákat vitathatják meg a klub során.

 • Mondj nemet! – Alkohol, dohányzás, drog

Dráma-pedagógiai foglalkozás. A drámapedagógia a személyiségfejlesztésnek olyan módszere, melynek alkalmazásával a fiatalok képességei, társas kapcsolatai a társaikkal végzett közös dramatikus játékok során fejlődnek. A drámajátékokban való aktív részvétel elősegíti a gyerekek kreativitásának fejlődését, fejleszti kommunikációs képességeit, ön- és emberismeretüket, megkönnyítve ezzel a közösségbe való beilleszkedésüket. Témájában az önveszélyes életmód elkerülésére helyezzük a hangsúlyt.

 • Egészség önismereti képzés

Teljes életet élni csak test és lélek harmonikus összhangjában lehetséges. A stressz, az állandó megfelelni akarás, a meg nem értettség lelki megpróbáltatásai fokozatosan felőrlik a test erejét is. Nagyon fontos tehát egy Önismereti Képzés tartása. A fiatal generációt sok tapasztaltabb megszólja, hogy nem tudatosan él, csak sodródik célok nélkül. A tréningen többek között felállítanak egy úgynevezett értéktérképet, amely a számukra követendő értékeket és célkitűzéseket tartalmazza, megvitatják ezeket, rangsort állítanak fel belőlük, beépítik személyiségfejlődésük rendjébe. A tréninget dramatikus játékok, élethelyzet elemzések teszik még érdekesebbé, ahol az öltözködési stílustól kezdve a viselkedésen, lakáskultúrán, gasztronómián át az egészségmegőrzésig próbálunk megszívlelendő tanácsokkal szolgálni a fiataloknak.

 • Családi napok

Közösségi rendezvények szervezése. Egészséges életmódhoz kapcsolódó előadásokkal, Táplálkozási tanácsadás, Baleset-megelőzési programok, Elsősegélynyújtó praktikák, Sport-programok, Játékok, vetélkedők gyermekek és felnőttek részére. Ügyességi játékok, Családi vetélkedők. A hat alkalomból négynek a fő szervezési feladatai.

 • Esetmegbeszélés, szupervízió

A szupervízió célja a segítő szakmában dolgozók mentális védelme és szakmai kompetenciájuk fejlesztése. A szupervízió fókuszában a szakmai személyiség áll, ami azt jelenti, hogy a személyiségfejlesztés a szakmai kontextus keretei között zajlik. Az esetmegbeszélések elősegítik a közösségfejlesztés folyamatát, a konzorcium minden tagja delegál résztvevőket a programra. 4 alkalommal csoportos szupervízió, 8 alkalommal egyéni.